+421 948 899 000

Rozšírenie oprávnení FI(A) na ME(SPA)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 7 dní
Praktický výcvik na lietadle: 05:00 hodín
Teoretická výučba: 10 hodín
Výcvik na simulátore: 05:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Rozšírenie osvedčenia je platné neobmedzene dlho. Je podmienené platnosťou osvedčenia FI(A)

Letecký výcvik umožňuje rozšírenie právomocí držiteľa osvedčenia letový inštruktor – FI(A) o možnosť poskytovať výcviky pre získanie triednych kvalifikačných kategórií ME(SPA), resp. MEP(land) a pre typové výcviky ME(SPA) mimo letúnov vysokej výkonnosti a zložitej konštrukcie - HPA/ME(SPA).

Získaním rozšírenia oprávnení osvedčenia FI(A) podľa FCL.905.FI(h) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu letového inštruktora FI(A) na viacmotorových jednopilotných letúnoch, prípadne na viacmotorových letúnoch vysokej výkonnosti okrem jednopilotných vysokovýkonných letúnov so zložitou konštrukciou, na ktoré je potrebné osvedčenie TRI(SPA).

Letový inštruktor FI(A) s rozšírením o ME(SPA) podľa FCL.905.FI(h) môže poskytovať výcviky na ME(SPA), pričom záleží od typu alebo triedy, na ktorej bol výcvik poskytnutý. Vo väčšine prípadov sa jedná o poskytovanie výcvikov na obnovu, alebo získanie triednej kvalifikačnej kategórie MEP(land).

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu triednych a typových kvalifikačných kategórií na jednopilotné viacmotorové letúne.

Rozšírenie osvedčenia FI(A) o právomoc poskytovať výcviky na ME(SPA) je ekvivalentom osvedčenia CRI(A)/ME(SPA). Osvedčenie CRI(A)/ME(SPA) je však primárne určené pre uchádzačov s rozsiahlymi skúsenosťami v prevádzke letov na konkrétnom type alebo triede ME(SPA) bez toho, aby bol uchádzač držiteľom osvedčenia FI(A).

Priebeh výcviku FI(A) - ME(SPA)

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na rozšírenie oprávnenia FI(A) podľa FCL.905.FI(h) a zahŕňa:

  • zopakovanie a aktualizáciu teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik žiakov na typ, alebo triedu konkrétneho letúna,
  • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
  • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie typových kvalifikačných kategórií, alebo kvalifikačných kategórií na triedu,
  • úspešné absolvovanie postupových skúšok.

Letový výcvik FI(A) pre ME(SPA)

Žiadateľ o rozšírenie oprávnenia FI(A) podľa FCL.905.FI(h) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 1 hodiny a 30 minút s inštruktorom schváleným na tento účel v podmienkach normálnej prevádzky a najmenej 3 hodiny a 30 minút v obmedzených podmienkach, t.j. v podmienkach pri simulovanej poruche motora a s nácvikom techniky pilotáže počas asymetrického letu na danom type alebo triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom.

Požiadavky pre zaradenie do pre rozšírenie FI(A) pre výcviky ME(SPA)

  • byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A),
  • nalietať minimálne 500 letových hodín celkového času letu,
  • nalietať celkovo minimálne 30 letových hodín ako veliteľ lietadla (PIC) na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna,
  • nalietať za posledných 12 mesiacov minimálne 10 letových hodín na danom type, alebo triede viacmotorového jednopilotného letúna ako veliteľ lietadla (PIC)
  • pokiaľ je uchádzač už oprávnený poskytovať výcviky na viacmotorové jednopilotné letúne ako FI(A) v zmysle FCL.905.FI(h) pre jeden, alebo viacero typov, resp. tried viacmotorových jednopilotných letúnov a výcvik je poskytovaný ako rozšírenie FI(A) podľa FCL.905.FI(h) pre ďalší typ, resp. triedu viacmotorového jednopilotného letúna, je vyžadované to, aby uchádzač mal nalietaných minimálne 10 letových hodín na príslušnom type, alebo triede letúna za posledných 12 mesiacov.