+421 948 899 000

Rozšírenie oprávnení FI(A) na IFR

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 7 dní
Praktický výcvik na lietadle: min. 05:00 hodín
Teoretická výučba: min. 35:00 hodín
Výcvik na simulátore: 05:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Rozšírenie osvedčenia je platné neobmedzene dlho. Je podmienené platnosťou osvedčenia FI(A).

Letecký výcvik umožňuje rozšírenie právomocí držiteľa osvedčenia letový inštruktor – FI(A) o možnosť poskytovať výcviky podľa pravidiel IFR, t.j. pre získanie a obnovu prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A).

Výcvik je vykonávaný podľa požiadaviek Nariadenia 1178/2011, ustanovenia FCL.905.FI(g).

Získaním rozšírenia právomocí FI(A) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu letového inštruktora FI(A) na jednomotorových, alebo viacmotorových letúnoch počas výcvikových letov podľa pravidiel IFR.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie, alebo obnovu prístrojových kvalifikačných kategórií podľa pravidiel IFR.

Rozšírenie osvedčenia FI(A) o právomoc poskytovať výcviky podľa pravidiel IFR – IR(A) je ekvivalentom osvedčenia IRI(A). Osvedčenie IRI(A) je však primárne určená pre uchádzačov s rozsiahlymi skúsenosťami v prevádzke letov podľa pravidiel IFR bez toho, aby bol uchádzač predtým držiteľom FI(A).

Priebeh výcviku FI(A) - IFR

Výučba teoretických vedomostí

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z tém navrhnutých Nariadením 1178/2011, s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na rozšírenie oprávnenia FI(A) podľa FCL.905.FI(g) a zahŕňa:

 • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik IR(A),
 • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
 • naučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre
 • získanie kvalifikačných kategórií na lety podľa prístrojov podľa pravidiel IFR,
 • úspešné absolvovanie postupových skúšok.

Letový výcvik

Žiadateľ o rozšírenie oprávnenia letového inštruktora FI(A) o možnosť poskytovať výcviky IR(A) podľa FCL.905.FI(g) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 5 hodín na danom type alebo triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom. Osnova výcviku sa zameriava prevažne na:

 • Základnú techniku pilotáže podľa prístrojov (stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let, priblíženie, štandardné odlety a prílety)
 • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)
 • Precvičovanie rôznych typov priblížení (ILS, VOR-DME, NDB, LOC-DME, GNSS a pod)

Požiadavky pre zaradenie do pre rozšírenie FI(A) pre výcviky IFR

 • byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A),
 • byť držiteľom osvedčenia FI(A)
 • nalietať aspoň 200 hodín času letu v súlade s pravidlami letu podľa prístrojov, z ktorých viac ako 50 hodín môže byť pozemný prístrojový čas na letovom simulátore alebo FNPT II