+421 948 899 000

Inštruktor pre lety IFR - IRI(A)

Máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, alebo otázky ohľadne tohoto výcviku? Pošlite nám správu a ozveme sa Vám v najkratšom možnom čase. Letecký výcvik je možné objednať aj telefonicky na čísle +421 948 899 000

Dĺžka výcviku: cca 7 dní
Praktický výcvik na lietadle: min. 10:00 hodín
Teoretická výučba: min. 35:00 hodín
Výcvik na simulátore: min. 09:00 hodín
Platnosť kvalifikačnej kategórie: Osvedčenie inštruktora IRI(A) je platné 3 roky.

Letecký výcvik umožňuje získanie osvedčenia inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IRI(A). Získaním osvedčenia inštruktora IRI(A) bude držiteľovi umožnené vykonávať funkciu inštruktora IRI(A) za účelom získania prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(A) a vo všeobecnosti pre kvalifikačné kategórie súvisiace s pravidlami letu podľa prístrojov – IR(A).

Oprávnenia držiteľa osvedčenia inštruktora IRI(A) sú definované Nariadením 1178/2011, usanovením FCL.905.IRI.

Cieľom výcviku je poskytnúť letecký výcvik do úrovne spôsobilosti, ktorá umožní žiadateľovi samostatne a bezpečne poskytovať letecký výcvik a teoretickú výučbu uchádzačov o získanie odborných kvalifikačných kategórií IR(A) a kvalifikačných kategórií súvisiacich s prevádzkou podľa pravidiel IFR.

Po absolvovaní praktického výcviku a preskúšania inšpektorom Dopravného úradu, alebo examinátorom FIE(A) je do preukazu spôsobilosti žiadateľa zapísané osvedčenie inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie – IRI(A).

Priebeh výcviku

Výcvik pre získanie osvedčenia inštruktora IRI(A) prebieha v súlade s požiadavkami Nariadenia 1178/2011, ustanovenie FCL.930.IRI.

Výučba teoretických vedomostí

Teoretická príprava pozostáva z nasledujúcich častí:

Vyučovanie a učenie

Pozostáva z prednášok a postupových skúšok z vybraných tém, s cieľom vyškoliť žiadateľa na úroveň profesionality nutnej na získanie osvedčenia IRI(A) a zahŕňa:

  • zopakovanie a aktualizácie teoretických vedomostí žiadateľa pre výcvik podľa prístrojov IR(A),
  • vyškolenie žiadateľa k výučbe základných predmetov a na výučbu letových úloh,
  • poučenie žiadateľa zásadám základnej výučby a ich uplatnenie pri výučbe žiakov pre získanie kvalifikačných kategórií na lety podľa prístrojov podľa pravidiel IFR,
  • úspešné absolvovanie postupových skúšok.

Letový výcvik

Žiadateľ o osvedčenie inštruktora IRI(A) musí nalietať v priebehu výcviku najmenej 10 hodín na danom type alebo triede zo sedadla normálne obsadeným letovým inštruktorom. Osnova výcviku sa zameriava prevažne na:

  • Základnú techniku pilotáže podľa prístrojov (stúpanie, klesanie, zatáčanie, horizontálny let, priblíženie, štandardné odlety a prílety)
  • Nácvik mimoriadnych situácií (porucha prístrojov, atď)
  • Precvičovanie rôznych typov priblížení (ILS, VOR-DME, NDB, LOC-DME, GNSS a pod)

Požiadavky pre zaradenie do výcviku IRI(A)

  • byť držiteľom preukazu spôsobilosti ATPL(A), alebo CPL(A), alebo PPL(A), nálet na letúnoch najmenej 800 letových hodín podľa pravidiel IFR z čoho aspoň 400 musí byť na letúnoch,
  • najmenej 30 hodín ako PIC na príslušnom type alebo triede letúna, z toho 10 hodín za posledných 12 mesiacov,
  • na zaradenie do výcviku IRI(A)/ME(SPA) musí žiadateľ splniť kritéria pre získanie CRI(A)/ME(SPA).