+421 948 899 000

Osvedčenie inštruktora

Letecká škola Bratislava - JetAge je oprávnená poskytovať letecký výcvik pre získanie širokého spektra osvedčení inštruktora. Všetky letecké výcviky pre získanie osvedčenia inštruktora prebiehajú v zmysle požiadaviek Nariadenia 1178/2011 (Časť FCL), Podčasť J.

Osvedčenie inštruktora (ktorékoľvek) je platné podľa FCL.940 po dobu 3 rokov od dátumu jeho získania a je možné ho po splnení ďalších pomienok Časti FCL predlžovať.

Držiteľ osvedčenia inštruktora môže poskytovať letecký výcvik (výučbu teoretických vedomostí a letovú časť výcviku) v závislosti od svojich oprávnení.

Osvedčenia inštruktora, podľa Nariadenia 1178/2011 s ktorými sa môžete stretnúť v rámci leteckej školy JetAge Bratislava:

Letový inštruktor - FI(A)

Letový inštruktor - FI(A)

Držiteľ osvedčenia letový inštruktor - FI(A) je oprávnený poskytovať letecký výcvik pre žiadateľov preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií. V závislosti od skúseností inštruktora a rozsahu svojich oprávnení môže poskytovať rôzne typy leteckých výcvikov od PPL(A) cez MEP(land), IR(A) až po Frozen ATPL(A).

Inštruktor na triedu - CRI(A)/ME(SPA)

Inštruktor na triedu - CRI(A)/ME(SPA)

Osvedčenie inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A)/ME(SPA) oprávňuje držitela pre vykonávanie výcvikových letov a leteckých výcvikov pre uchádzačov o získanie triednej alebo typovej kvalifikačnej kategórie na nekomplexných lietadlách - v našich končinách najčastejšie MEP(land).

Inštruktor na triedu - CRI(A)/SE(SPA)

Inštruktor na triedu - CRI(A)/SE(SPA)

Osvedčenie inštruktora triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A)/SE(SPA) oprávňuje držiteľa pre vykonávanie výcvikových letov a poskytovanie výcvikov pre uchádzačov o získanie triednej alebo typovej kalifikácie na nekomplexných lietadlách - v našich končinách najčastejšie SEP(land), TMG, alebo napr. Pilatus PC-12.

Inštruktor pre lety IFR - IRI(A)

Inštruktor pre lety IFR - IRI(A)

Osvedčenie inštruktora prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IRI(A) oprávňuje držiteľa bez predchádzajúcich inštruktorských skúseností poskytovať výcviky súvisiace s vykonávaním letov IFR.

Rozšírenie oprávnení FI(A) na ME(SPA)

Rozšírenie oprávnení FI(A) na ME(SPA)

Rozšírením svojich oprávnení získava FI(A) právomoc poskytovať výcviky pre lety na viacmotorových jednopilotných lietadlách jednoduchej konštrukcie - ME(SPA), spravidla MEP(land). Rozšírenie oprávnení je ekvivalentom osvedčenia CRI(A)/ME(SPA).

Rozšírenie oprávnení FI(A) na IFR

Rozšírenie oprávnení FI(A) na IFR

Rozšírením svojich oprávnení získava držiteľ FI(A) právomoc poskytovať výcviky pre lety podľa prístrojov - IFR. Požiadavky na zaradenie do výcviku sú oproti požiadavkam IRI(A) nižšie z hľadiska celkového času podľa pravidiel IFR.

Typový inštruktor - TRI(SPA)

Typový inštruktor - TRI(SPA)

Osvedčenie inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie - TRI(SPA) oprávňuje držiteľa na vykonávanie výcvikových letov na typ jednopilotného letúna zložitej konštrukcie a vysokej výkonnosti.

Typový inštruktor - TRI(MPA)

Typový inštruktor - TRI(MPA)

Osvedčenie inštruktora typovej kvalifikačnej kategórie - TRI(MPA) oprávňuje držiteľa na vykonávanie výcvikových letov na typ viacpilotného letúna. V našich končinách sa jedná o lietadlá Boeing B737, Airbus A320, alebo ATR72/ATR42.