+421 948 899 000

Letecká licencia - letecký preukaz

Letecká licencia – inými slovami letecký preukaz oprávňuje držiteľa - pilota na uplatňovanie právomocí, ktoré sú špecifické pre každý typ leteckého preukazu.

Práve letecká licencia hovorí o tom, do akej miery a v akej letovej prevádzke môže pilot kvalifikačné kategórie zapísané v leteckej licencií využívať.

Absolventi výcvikov leteckej školy JetAge sú držiteľmi leteckých licencií vydaných v súlade s medzinárodnými normami ICAO a súčasne s európskymi požiadavkami v súlade s Nariadením 2018/1139 a Nariadením 1178/2011 („Časť FCL“). Licencie vydané Dopravným úradom taktiež aj súvisiace kvalifikačné kategórie a osvedčenia sú v plnej miere uznávané všetkými členskými štátmi Európskej únie.

Letecký preukaz oprávňuje držiteľa vykonávanie právomocí podľa FCL.040, ktoré sú Nariadením 1178/2011 vymedzené pre každý druh leteckého preukazu. Letecká licencia sama o sebe neoprávňuje držiteľa vykonávať lety na lietadle. O tom, na akom type lietadla môže držiteľ preukazu spôsobilosti lietať vypovedá tzv. triedna kvalifikačná kategória (napr. SEP(land), MEP(land), atď), alebo typová kvalifikačná kategória (napr. Boeing 737, alebo Cessna C525 Citation), atď).

Súkromný pilot letúnov - PPL(A) / SEP(Land)

Súkromný pilot letúnov - PPL(A) / SEP(Land)

Letecký výcvik poskytuje žiadateľovi získanie preukazu spôsobilosti pilota s oprávneniami Súkromný pilot letúnov – PPL(A).

Obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Obchodný pilot letúnov - CPL(A)

Letecký výcvik CPL(A) je zavŕšením cesty smerujúcej k získaniu preukazu spôsobilosti Obchodný pilot letúnov – CPL(A) modulovým spôsobom. Ako držiteľ preukazu obchodný pilot letúnov - CPL(A) sa môžete uchádzať o zamestnanie pilota v aerolíniách.

Dopravný pilot letúnov - ATPL(A)

Dopravný pilot letúnov - ATPL(A)

Získanie preukazu spôsobilosti dopravný pilot letúnov - ATPL(A) je podmienené teoretickou výučba ATPL(A) a následným preskúšaním na Dopravnom úrade.